Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2018

Kejtikey
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca vianoexpectations noexpectations
Kejtikey
6009 8f02 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook

March 14 2018

Kejtikey
3688 9224
Reposted frombzdura bzdura viakarolinnaa karolinnaa
Kejtikey

Jesteśmy świadkami fenomenalnego zjawiska, polegającego na wzajemnym mijaniu się ludzi; na nieumiejętności nawiązania kontaktu; nieumiejętności spędzania wolnego czasu. 

— Marek Hłasko – Listy z Ameryki. Felietony i recenzje
Kejtikey
1973 4c08 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viakarolinnaa karolinnaa
Kejtikey
Gdy jesteś nieobecny, ludzie dużo mocniej zaczynają sobie zdawać z Ciebie sprawę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viakarolinnaa karolinnaa
Kejtikey
Słyszę tylko teksty “Możesz mi ufać w pełni” a ja nie potrafię nawet w nowiu.
— Quebonafide
Reposted fromkarolinnaa karolinnaa
Kejtikey
Jeśli nie umiesz kochać siebie to wiecznie będziesz żebrać o czyjąś uwagę i akceptację. Jeśli nie umiesz kochać siebie, to nie dajesz sobie prawa do tego, aby być szczęśliwym. 
— B. Pawlikowska "Księga kodów podświadomości"
Reposted fromhiena hiena viabeatapawlikowska beatapawlikowska
Kejtikey
Przypomniałam sobie nagle, co mówił szaman: że jeśli człowiek potrafi usłyszeć melodię wszechświata i ją powtórzyć, włączyć się do niej, to potrafi ten wszechświat odmienić, w każdej rzeczy, jaka do niego należy. 
— Beata Pawlikowska, Blondynka u szamana
Reposted fromfelicka felicka viabeatapawlikowska beatapawlikowska
Kejtikey
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromlovvie lovvie vianoexpectations noexpectations

February 27 2018

Kejtikey
Kejtikey
Kejtikey
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic vianoexpectations noexpectations
Kejtikey
Nic nie rozumiem 
choć wszystko jest jasne
— Quebonafide
Kejtikey
Kejtikey
Po prostu nie rób sobie nadziei, bo potem będzie ci przykro.
— Pierwsza miłość
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianoexpectations noexpectations
Kejtikey
6075 84f8 500
Reposted from2017 2017 viaweheartit weheartit
Kejtikey
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromlovvie lovvie vianoexpectations noexpectations

February 13 2018

Kejtikey
7359 191b 500
Reposted frompixielark pixielark viayoursway yoursway
Kejtikey
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina vianoexpectations noexpectations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl