Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2017

Kejtikey
8042 1687 500
Reposted fromlookbook lookbook
Kejtikey
5793 2adc 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
Kejtikey
7651 a272
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

July 06 2017

Kejtikey
8432 cd7a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialookbook lookbook
Kejtikey
6206 8431 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialookbook lookbook
Kejtikey
4920 e7c0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
Kejtikey
4212 71e6 500
Kejtikey
Kejtikey
6685 e34c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
Kejtikey
9801 0959 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
Kejtikey
Kejtikey
Kejtikey
5110 c1ca
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

May 11 2017

Kejtikey
4002 af1c 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
Kejtikey
9913 b177 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
Kejtikey
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Jakub Żulczyk
Kejtikey
3741 0735 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialookbook lookbook
Kejtikey
8214 0c90 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialookbook lookbook
Kejtikey
7959 e7ab 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialookbook lookbook
Kejtikey
5363 6706
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl