Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2017

Kejtikey
4002 af1c 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
Kejtikey
9913 b177 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
Kejtikey
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Jakub Żulczyk
Kejtikey
3741 0735 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialookbook lookbook
Kejtikey
8214 0c90 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialookbook lookbook
Kejtikey
9885 fb7c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialookbook lookbook
Kejtikey
7959 e7ab 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialookbook lookbook
Kejtikey
5363 6706
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

April 21 2017

Kejtikey

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
Kejtikey
Ale w miarę czekania przestaje się już czekać.
— Camus, Dżuma
Reposted fromelloko elloko vianoexpectations noexpectations

April 13 2017

Kejtikey
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska "Klin"
Kejtikey
2615 8977 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

March 21 2017

Kejtikey
9311 2513
Reposted froma-antimatter a-antimatter viapiehus piehus
Kejtikey
Kejtikey
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viapiehus piehus

March 19 2017

Kejtikey
0713 c93a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

May 13 2015

Kejtikey
6774 3d5a
Reposted frommartynkowa martynkowa viahairstyles hairstyles
Kejtikey
7187 cf87
Reposted frommartynkowa martynkowa viahairstyles hairstyles
Kejtikey
1125 c4e4
Reposted frommartynkowa martynkowa viahairstyles hairstyles
Kejtikey
2412 d638 500
Reposted frommiischa miischa viahairstyles hairstyles
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl